CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

ACTIVITATEA PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, Casa Judeţeană de Pensii Alba, în calitate de asigurător, este abilitată de a acorda consultanţă privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul îmbunătăţirii nivelului de securitate şi sănătate şi a condiţiilor de muncă. 

În acest sens, în conformitate cu art. 64 din Legea nr. 346/2002, personalul tehnic al asigurătorului care desfăşoară activităţi de prevenire din cadrul casei teritoriale de pensii, acordă sprijin societăţiilor comerciale, în scopul întocmirii tablourilor de analiză în domeniul prevenirii conform specificului activităţilor desfasurate. În conformitate cu legislaţia în vigoare, art. 63 din Legea nr. 346/2002, activitatea de consiliere din partea asigurătorului nu implică costuri pentru societate şi nu implică răspunderea juridică şi financiară a Casei Judeţene de Pensii Alba. 

Rezultatele analizei în domeniul prevenirii au un caracter confidenţial şi pot fi utilizate în funcţie de priorităţile societăţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. Compartimentul accidente de munca si boli profesionale, din cadrul C.J.P Alba, desfăşoară activitatea de prevenire în funcţie de priorităţile specifice structurii economice şi administrative a judeţului Alba. 

Activitatea de consiliere în domeniul prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se desfăşoară la sediul/ punctele de lucru ale angajatorilor, parcurgând următoarele etape: 

1. Programarea si pregătirea vizitelor la angajatori, cuprinde: 

1.1. Contactarea angajatorilor prin adresă scrisă, prin care se solicită acordul în scris al acestora şi programarea vizitelor, în scopul derulării activităţilor de consiliere în vederea prevenirii; 

1.2. Efectuarea vizitei pentru informarea angajatorilor asupra funcţionarii sistemului de asigurare pentru accidednte de munca şi boli profesionale, precum si stabilirea de comun acord cu angajatorul a unui program de vizite, în scopul consilierii în domeniul prevenirii accidentelor de munca şi bolilor profesionale; 

1.3. Derularea activităţii de prevenire la angajatori : 

  • prezentarea de către angajator (reprezentant desemnat) a activităţii de producţie ,a fluxului tehnologic al activităţii principale si al activităţilor complementare;
  • parcurgerea fluxului tehnologic şi identificarea posturilor de lucru care au înrergistrat accidente de muncă şi boli profesionale sau care prezintă risc ridicat de producere a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  • analiza posturilor de lucru respective şi identificarea riscurilor care au produs sau pot produce accidente de muncă şi boli profesionale

2. Întocmirea raportului către angajator, cuprinde: 

2.1. Analiza, din punct de vedere tehnic şi organizaţional, al fluxului de producţie, ţinând cont de modul de aplicare al legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă (SSM). 

2.2. Analiza riscurilor identificate la fiecare post de lucru, pe cele 4 componente ale sistemului de muncă: executant, mijloace de producţie, sarcina de muncă, mediul de munca. 

2.3. Întocmirea tablourilor de prevenire pentru fiecare post de lucru analizat. 

3. Prezentarea raportului către angajator, cuprinde

3.1. Evaluarea eficacităţii măsurilor de prevenire şi de securitate existente; 

3.2. Prezentarea măsurilor de prevenire recomandate; 

3.3. Consilierea angajatorului privind importanţa implementării măsurilor de prevenire; 

3.4. Predarea unui exemplar al Tabloului de prevenire pe post de lucru după înregistrarea acestuia la angajator; 

3.5. Urmărirea implementării masurilor recomandate la vizitele anterioare.

Începând cu data de 01.07.2018 valoarea punctului

de pensie este de 1100 lei

 

 

Noutati

Comunicat de presă al Ministerului Muncii și Protecției Sociale referitor la proiectul noii legi a pensiilor

 

Notă și ordin de modificare a criteriilor de acordare a biletelor de tratament pe anul 2018

 

Precizări privind reținerea la plată a pensiilor de urmaș care fac obiectul art. 114, alin (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Legea 221 din 27.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Schimbarea calendarului de plată a drepturilor care se achită prin intermediul CJP Alba

 

Extras din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

 

Ordinul nr. 214/2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii

 

 Precizări privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 169 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Comunicat privind plata drepturilor de pensie în luna aprilie 2017

 

Extras din Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017

 

Extras din Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016

 

Precizări privind plata pensiilor în luna decembrie 2015

 

Precizări referitoare la Legea nr. 155/18.06.2015 pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Extras din Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

 

Precizări referitoare la legea privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii

 

Legea nr.123/2014 privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

 

Precizari privind noile cote ale contributiei de asigurari sociale

 

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice OUG 59/2011

 

Reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

 

Informatii privind lucratorii migranti

       Casa Județeană de Pensii Alba

    Str. Tudor Vladimirescu, Nr.61, Alba Iulia

Tel. (+40) 258.811.531; Fax (+40) 258.819.083

         email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program de lucru cu publicul

Luni - Vineri : 08.30 - 16.00

Program registratura generală

Luni - Vineri : 08.30 - 16.30

 

Copyright Casa de Pensii Alba © 2014. All Rights Reserved.

Consola de depanare Joomla!