CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

Modalităţi de transmitere pe cale electronică a Declaraţiei pe proprie răspundere privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
(Instrucţiuni de completare)

Condiţii generale 

Declaraţia pe proprie răspundere privind asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se va face şi pe suport electronic. Declaraţia în format electronic se depune odată cu declaraţia pe suport de hârtie (ANEXA 1) listată la calculator, semnată şi ştampilată), la Casa Teritorială de Pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului. 

Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic 

Declaraţiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5” Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar. Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare: 

  • denumire fişier;
  • Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz .

Suportul magnetic va conţine un fişier de tip DBF ,TXT sau XLS (înregistrare de lungime fixă), care va avea în mod obligatoriu următoarea denumire conţinut: 

  • A_xxxxxxxxxxxxx.DBF, A_xxxxxxxxxxxxx.TXT sau A_xxxxxxxxxxxxx.XLS (unde xxxxxxxxxxxxx= codul fiscal al angajatorului) – (ANEXA 1) conţine datele aferente [ncadrării activităţii angajatorului pe coduri CAEN, date statistice privind accidentele de muncă şi bolile profesionale la nivel de angajator.

Ordinea câmpurilor din structura fişierului este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu şi sunt de lungime fixă. 

În descrierea de mai jos “Tip câmp “ are următoarea semnificaţie : 

  • N – numeric, aliniat la dreapta
  • C – caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,..(semne diacritice) .

În situaţia transmiterii fişierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fişier.

  • descarca -  Instrucţiuni de completare
  • descarca - Anexa 8 - Cerere pentru acordarea de dispozitive medicale
  • descarca - Anexa 13 -Cerere privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
  • descarca - Model completare declaratie format electronic
  • descarca - Anexa 1 - Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale ;

 

Începând cu data de 01.07.2018 valoarea punctului

de pensie este de 1100 lei

 

 

Noutati

Comunicat de presă al Ministerului Muncii și Protecției Sociale referitor la proiectul noii legi a pensiilor

 

Notă și ordin de modificare a criteriilor de acordare a biletelor de tratament pe anul 2018

 

Precizări privind reținerea la plată a pensiilor de urmaș care fac obiectul art. 114, alin (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Legea 221 din 27.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Schimbarea calendarului de plată a drepturilor care se achită prin intermediul CJP Alba

 

Extras din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

 

Ordinul nr. 214/2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii

 

 Precizări privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 169 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Comunicat privind plata drepturilor de pensie în luna aprilie 2017

 

Extras din Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017

 

Extras din Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016

 

Precizări privind plata pensiilor în luna decembrie 2015

 

Precizări referitoare la Legea nr. 155/18.06.2015 pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Extras din Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

 

Precizări referitoare la legea privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii

 

Legea nr.123/2014 privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

 

Precizari privind noile cote ale contributiei de asigurari sociale

 

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice OUG 59/2011

 

Reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

 

Informatii privind lucratorii migranti

       Casa Județeană de Pensii Alba

    Str. Tudor Vladimirescu, Nr.61, Alba Iulia

Tel. (+40) 258.811.531; Fax (+40) 258.819.083

         email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program de lucru cu publicul

Luni - Vineri : 08.30 - 16.00

Program registratura generală

Luni - Vineri : 08.30 - 16.30

 

Copyright Casa de Pensii Alba © 2014. All Rights Reserved.

Consola de depanare Joomla!