CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA Conform Regulamentului cadru de organizare si functionare a Caselor Teritoriale de Pensii are urmatoarele atributii principale:

 • Inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;
 • Incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;
 • Asigura evidenta asiguratilor si a contributiilor de asigurari sociale, conform legii;
 • Organizeaza activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii adiminisrate privat;
 • Calculeaza, retine si vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate si impozitul asupra pensiilor, in conditiile legii;
 • Certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in coditiile legii;
 • Stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
 • Stabilesc si platesc pensii de serviciu, indemnizatii si alte drepturi prevazute de legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
 • Gestioneaza baza de date a pensionarilor sistemului public de pensii si a beneficiarilor de drepturi prevazute de legi speciale;
 • Urmaresc periodic compatibilitatea dintre diferite tipuri de pensii sau prestatii, precum si dintre acestea si salariu;
 • Emit decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;
 • Colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale pentru asiguratii individuali,potrivit legii, fiind abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, prin organe proprii;
 • Prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat ; • Asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acestora;
 • Realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
 • Distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
 • Solutioneaza sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
 • Organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate in conformitate cu legislatia in vigoare si a bugetelor alocate;
 • Asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;
 • Asigura comunicarea cu asiguratii, contribuabilii si beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cei care fac obiectul legilor cu caracter special, cu reprezentantii organizatiilor de pensionari, sindicatelor, patronatelor, cu reprezentantii altor autoritati sau institutii, precum cu reprezentatii mass-media;
 • Asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;
 • Intocmesc si inainteaza CNPP, potrivit legislatiei in vigoare, contul de contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;
 • Indeplinesc atributii referitoare la sistemul pensiilor administrate privat, potrivit legislatiei in vigoare si conform competentelor stabilite de presedintele CNPP;
 • Indeplinesc atributii referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente juridice internationale, potrivit legii;
 • Asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu si a conventiilor in vigoare;
 • Realizeaza activitatile ce decurg din statutul Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, in domeniu specific de activitate;
 • Asigura confidentialitatea si securitatea bazelor de date proprii;
 • Indeplinesc la nivel territorial, atributiile prevazute de lege privind sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • Organizeaza si asigura evidenta la nivel teritorial a tuturor persoanelor juridice si fizice asigurate pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • Gestioneaza baza de date privind asiguratii pentru accidente de munca si boli profesionale si asigura caracterul confidential al acesteia;
 • Constata cazurile asigurate, stabileste drepturile de asigurare si controleaza modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de munca si bolilor profesionale;
 • Organizeaza si pastreaza evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
 • Constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu-si duc la indeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, prin personalul abilitat in acest scop de CNPP;
 • Organizeaza activitatea de securitate, sanatate, sanatate in munca;
 • Organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
 • Indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de Statutul CNPP, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ori stabilite de presedintele CNPP, potrivit legii.

 

Începând cu data de 01.07.2018 valoarea punctului

de pensie este de 1100 lei

 

 

Noutati

Comunicat de presă al Ministerului Muncii și Protecției Sociale referitor la proiectul noii legi a pensiilor

 

Notă și ordin de modificare a criteriilor de acordare a biletelor de tratament pe anul 2018

 

Precizări privind reținerea la plată a pensiilor de urmaș care fac obiectul art. 114, alin (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Legea 221 din 27.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Schimbarea calendarului de plată a drepturilor care se achită prin intermediul CJP Alba

 

Extras din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

 

Ordinul nr. 214/2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii

 

 Precizări privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 169 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Comunicat privind plata drepturilor de pensie în luna aprilie 2017

 

Extras din Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017

 

Extras din Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016

 

Precizări privind plata pensiilor în luna decembrie 2015

 

Precizări referitoare la Legea nr. 155/18.06.2015 pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Extras din Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

 

Precizări referitoare la legea privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii

 

Legea nr.123/2014 privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

 

Precizari privind noile cote ale contributiei de asigurari sociale

 

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice OUG 59/2011

 

Reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

 

Informatii privind lucratorii migranti

       Casa Județeană de Pensii Alba

    Str. Tudor Vladimirescu, Nr.61, Alba Iulia

Tel. (+40) 258.811.531; Fax (+40) 258.819.083

         email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program de lucru cu publicul

Luni - Vineri : 08.30 - 16.00

Program registratura generală

Luni - Vineri : 08.30 - 16.30

 

Copyright Casa de Pensii Alba © 2014. All Rights Reserved.

Consola de depanare Joomla!