CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

Contracte de asigurare

Modificări ca urmare a intrării în vigoare în data de 20.02.2017 a legii 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

   În anul 2017 avem valori diferite ale câștigului salarial mediu brut  astfel :

      - în luna ianuarie 2017  : 2681 lei

      - în luna februarie 2017 : 2839 lei

      - în perioada martie - decembrie 2017 : 3131 lei

  În consecință și nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială are valori diferite :

       - în luna ianuarie 2017  : 938 lei

       - în luna februarie 2017 : 994 lei

       - în perioada martie - decembrie 2017 : 1096 lei

  Contribuția lunară rămane în procent neschimbat, de 26,3% din venitul asigurat, iar nivelul maxim la venitului asigurat este de 5 ori câștigul salarial mediu brut lunar . 

 

Plata contribuției de asigurări sociale

Conform art.40 lit.c din Legea nr.263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice , termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. 

Plata contribuţiei de asigurări sociale pentru contractul de asigurare socială se poate face şi anticipat pe o perioadă de cel mult 12 luni. 

 

Vă informăm că plata contribuţiei de asigurări sociale pentru contractul de asigurare socială se poate efectua în numerar, la casieria Casei Judeţene de Pensii Alba sau în contul RO90TREZ00222210304XXXXX deschis la Trezoreria Alba, cod fiscal: 13580082 prin următoarele mijloace de plată: mandat poştal sau ordin de plată.

 

Începând cu data de 01.01.2017 valoarea punctului

de pensie este de 917,50 lei

Valoarea punctului de pensie se modifică începând

cu data de 01.07.2017 la 1000 lei