CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

Pensia anticipata

PENSIE ANTICIPATA se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea 263. 

PENSIA ANTICIPATA PARTIALA se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. 

Acte necesare: 

 • cerere pentru inscrierea la pensie anticipata/anticipata partiala;
 • carnetul de munca(original si copie)
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de actvitate;
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractuil colectiv/individual de munca;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • procura speciala pentru mandatar, daca este cazul;
 • adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat;
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.

 Cerere pensie anticipata

 

Pensie pentru limita de varsta

Pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta este necesara indeplinirea cumulativa a doua conditii: 

 • implinirea varstei-standard de pensionare;
 • realizarea stagiului minim de cotizare in sistemul public.

VARSTA - STANDARD DE PENSIONARE este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. 

STAGIUL MINIM DE COTIZARE este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. 

STAGIUL COMPLET DE COTIZARE, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. 

Acte necesare: 

 • cerere pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta;
 • carnetul de munca(original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de actvitate;
 • livretul militar(original si copie);
 • diploma de studii(original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractuil colectiv/individual de munca;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • procura speciala pentru mandatar, daca este cazul(pentru cetateni straini si/sau romani cu domiciliul in strainatate exista posibiltatea emiterii unei procuri speciale, valabila pentru o perioada de 18 luni, prin care sa fie desemnata, in calitate de mandatar, o persoana care urmeaza a efectua, in numele titularului, toate operatiunile legate de stabilirea dreptului la pensie si incasarea pensiei cuvenite).
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.

Cerere Pensie Limita de Varsta

 

Pensia de invaliditate

Propunerea pentru incadrarea in grad de invaliditate se face de catre medicul specialist care asigura asistenta medicala. Medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, dupa examinarea bonavului si analizarea dosarului medical al acestuia, emite o decizie, intocmita in 4 exemplare (pentru cei care nu provin din munca, in 3 exemplare), care trebuie sa cuprinda:

 • diagnosticul clinic complet si ordinea afectiunilor, reflectand importanta lor in afectarea capacitatii de munca;
 • diagnosticul functional;
 • diagnosticul capacitatii de munca si incadrarea (sau neincadrarea) bolnavului intr-un grad de invaliditate;
 • cauza invaliditatii: boala obisnuita sau accident de munca(accident asimilat cu accidentul de munca), boala profesionala, dupa caz, accident care nu are legatura cu munca; pentru tuberculoza se va specifica in decizie „TBC” – in toate situatiile se va specifica documentul justificativ;
 • data ivirii invaliditatii (cu zi, luna, an);
 • termenul de revizuire si valabilitatea deciziei(6-12 luni) sau mentiunea „nerevizuibil prin afectiune” sau nerevizuibil conform legii”, dupa caz;
 • planul de recuperare esalonat pe actiuni si perioada de timp pana la data revizuirii medicale;
 • formele si conditiile de munca indicate pentru pensionarii cu gradul III de invalidiatate si cazurile respinse.

ATENTIE !  Nu mai pot solicita inscriere la pensie de invaliditate persoanele care au implinit varsta standard de pensionare La implinirea varstei standard de pensionare sau a varstei standard reduse potrivit legii, pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, beneficiarul unei pensii de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii(pensia de invaliditate sau pensia pentru limita de varsta). 

Drepturile de pensie de invaliditate se acorda: 

 • de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate
 • de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara, dar nu inainte de incetarea calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate, pentru persoanele asigurate prin contract de asigurare sociala;
 • de la data depunerii cererii, dar nu inainte de incetare calitatii de asigurat, in cazul persoanelor asigurate prin contract de asigurare sociala, ale caror cereri au fost depuse cu depasirea termenului de 30 de zile;
 • de la data depunerii cererii, in cazul persoanelor care la data solicitarii pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat.

Acte necesare:

 • cerere-tip pentru inscrierea la pensie de invaliditate;
 • decizia medicala de incadrare in grad de invaliditate, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale;
 • carnetul de munca (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate;
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de studii(original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractuil colectiv/individual de munca;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • procura speciala pentru mandatar;
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.;
 • adeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia.

Cerere Pensie de Invaliditate

 

Pensie de urmas

CINE ARE DREPTUL LA PENSIE DE URMAS? 

Daca persoana decedata este pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii, au dreptul la pensie de urmas: 

 A. Copiii: 

 • pana la varsta de 16 ani;
 • daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
 • pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute mai sus.

B. Sotul supravietuitor:

 • la implinirea varstei-standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. Daca durata casatoriei a fost mai mica de 15 ani, dar cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit se diminueaza cu 0.5% pentru fiecare luna, respectiv 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus;
 • indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1an;
 • indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau a tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
 • care nu indeplineste conditiile prevazute de lege, pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
 • care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani, pana la data implinirii ultimului copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat
 • Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Acte necesare: 

 • cerere pentru inscrierea la pensie de urmas;
 • actele de stare civila ale solicitantilor;
 • decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);
 • adeverinta de studii(elev sau student);
 • cauza decesului (cu execeptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca urmasul nu a fost condamnat prin sentinta ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului;
 • pentru cazurile in care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar sunt necesare si: carnetul de munca(original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate;
 • livretul militar(original si copie);
 • diploma de studii(original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractuil colectiv/individual de munca;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.

AJUTORUL DE DECES , Ajutorul de deces se acorda, la cerere, in cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie aflat in intretinerea acestora. Dreptul asiguratilor la ajutorul de deces nu este conditionat de indeplinirea stagiului de cotizare. 

IN CAZUL DECESULUI UNEI PERSOANE ASIGURATE SAU AL UNUI PENSIONAR, ajutorul de deces se acorda unei singure persoane, care poate fi: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acesteia, oricarei persoane care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Valoarea ajutorului de decesnu poate fi mai mica decat valoarea salariului mediu brut prognozat si facut public de CNPAS. 

IN CAZUL DECESULUI UNUI MEMBRU DE FAMILIE AL ASIGIRATULUI SAU AL PENSIONARULUI, care nu are drept propriu de asigurari socilae si se afla in intretinerea acestuia, ajutorul de deces se acorda tittularului. 

SUNT CONSIDERATI MEMBRI DE FAMILIE 

 • sotul/sotia;
 • copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
 • parintii si bunicii oricaruia dintre soti. Valoarea ajutorului de deces pentru un membru de familie reprezinta jumatate din valoarea prevazuta pentru asigurati.

DE CE ACTE AVETI NEVOIE PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI DE DECES 

 • cerere-tip;
 • certificat de deces-in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
 • acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces;
 • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

CUI TREBUIE SA VA ADRESATI PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES? 

 • angajatorului, in cazul decesului asiguratului care a desfasurat activitati pe baza de contract individual de munca respectiv a unui membru de familie al acestuia;
 • institutiei care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casei teritoriale de pensii, in cazul decesului pensionarului sau asiguratului care si-a incheiat contract de asigurare, respectiv al unui membru de familie al acestora.

Cerere Pensie de Urmas

 

Începând cu data de 01.07.2018 valoarea punctului

de pensie este de 1100 lei

 

 

Noutati

Comunicat de presă al Ministerului Muncii și Protecției Sociale referitor la proiectul noii legi a pensiilor

 

Notă și ordin de modificare a criteriilor de acordare a biletelor de tratament pe anul 2018

 

Precizări privind reținerea la plată a pensiilor de urmaș care fac obiectul art. 114, alin (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Legea 221 din 27.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Schimbarea calendarului de plată a drepturilor care se achită prin intermediul CJP Alba

 

Extras din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

 

Ordinul nr. 214/2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii

 

 Precizări privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 169 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Comunicat privind plata drepturilor de pensie în luna aprilie 2017

 

Extras din Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017

 

Extras din Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016

 

Precizări privind plata pensiilor în luna decembrie 2015

 

Precizări referitoare la Legea nr. 155/18.06.2015 pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Extras din Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

 

Precizări referitoare la legea privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii

 

Legea nr.123/2014 privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

 

Precizari privind noile cote ale contributiei de asigurari sociale

 

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice OUG 59/2011

 

Reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

 

Informatii privind lucratorii migranti

       Casa Județeană de Pensii Alba

    Str. Tudor Vladimirescu, Nr.61, Alba Iulia

Tel. (+40) 258.811.531; Fax (+40) 258.819.083

         email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program de lucru cu publicul

Luni - Vineri : 08.30 - 16.00

Program registratura generală

Luni - Vineri : 08.30 - 16.30

 

Copyright Casa de Pensii Alba © 2014. All Rights Reserved.

Consola de depanare Joomla!