CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

Casa Judeţeană de Pensii Alba este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi modificările ulterioare şi a prevederilor Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice. Casa Judeţeană de Pensii Alba asigură, la nivelul judeţului, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat. Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi de investiţii ale Casei Judeţene de Pensii Alba se asigură de către Casa Naţională de Pensii Publice din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Casa Judeteana de Pensii Alba are in prezent aprobate un numar de 59 de posturi, din care sunt ocupate, la ora actuala, 56 de posturi : 

  • 48 functionari publici;
  • 7 persoane angajate cu contract individual de munca;

Pentru a va putea face o imagine asupra structurii personalului Casei Judetene de Pensii Alba va prezentam mai jos o clasificare a functionarilor care include atat functionarii publici cat si personalul contractual. 

In functie de nivelul atributiilor titularului functiei publice

  • functionari publici de conducere : 6
  • functionari publici de executie : 42

In functie de nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice : 

  • functionari publici cu studii superioare : 36
  • functionari publici cu studii superioare de scurta durata : 1
  • functionari publici cu studii medii : 11

In functie de sex, functionarii din cadrul C.J.P.Alba sunt in numar de : 

  • femei : 41
  • barbati : 14

STRUCTURA ORGANIZATORICA

DIRECTOR EXECUTIV
Conduce intreaga activitate a Casei Judetene de Pensii Alba Are in coordonare directa urmatoarele compartimente si birouri:
  Compartimentul Audit
Compartimentul Juridic, Executare Silita si Resurse Umane

Compartimentul Comunicare si Relatii Publice
Compartimentul Accidente de Munca si Boli Profesionale
Biroul Expertiza Medicala

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DIRECTIA ECONOMICA, EVIDENTA CONTRIBUABILI
Are in coordonare directa urmatoarele compartimente si servicii:
  Serviciul Financiar-Contabilitate
Compartiment Achizitii publice
Compartiment Gestiune bilete de tratament
Compartiment Evidenta contribuabili si informatica 
Compartiment Arhiva
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DIRECTIA STABILIRI SI PLATI PRESTATII
Are in coordonare directa urmatoarele compartimente si servicii:
  Serviciul Stabiliri Prestatii
Serviciul Plati Prestatii

Compartimentul  Pensii Internationale

Începând cu data de 01.01.2017 valoarea punctului

de pensie este de 917,50 lei

Valoarea punctului de pensie se modifică începând

cu data de 01.07.2017 la 1000 lei