CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

LEGI
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea nr.118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar
Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
Legea nr.340/2013 privnd bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014
Legea nr.123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea nr.205/2008 pentru modificarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
HOTARARI DE GUVERN
H.G. nr.118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice
H.G. nr.150/ 2012 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear pentru anul 2012, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Public
H.G. nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
H.G. nr.227/2009 pentru modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin HG  nr.13/2004
H.G. nr.1622/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
H.G. nr.1553/2008 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat
H.G. nr.73/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
H.G. nr.1253/2006 privind indexarea indemnizatiei acordate in baza Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961
ORDONANTE DE URGENTA
O.U. nr.15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice
O.U. nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
O.U. nr.226/2008  privind unele masuri financiar-bugetare
O.U. nr.108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social
O.U. nr.59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
O.U. nr.6/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989
O.U. nr.112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
ORDINE

Ordinul 214/2012

Ordinul 213/2009

privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006

Ordinul 1027/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr, 407/2004 privind dovedirea, in vederea recalcularii pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar
Ordinul 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificarii drepturilor de pensie in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

Începând cu data de 01.01.2017 valoarea punctului

de pensie este de 917,50 lei

Valoarea punctului de pensie se modifică începând

cu data de 01.07.2017 la 1000 lei