CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

Pensia anticipata

PENSIE ANTICIPATA se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea 263. 

PENSIA ANTICIPATA PARTIALA se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. 

Acte necesare: 

  • cerere pentru inscrierea la pensie anticipata/anticipata partiala;
  • carnetul de munca(original si copie)
  • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de actvitate;
  • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractuil colectiv/individual de munca;
  • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
  • procura speciala pentru mandatar, daca este cazul;
  • adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat;
  • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.

 Cerere pensie anticipata

 

Începând cu 1 ianuarie 2017 valoarea punctului de pensie

este de 917,50 lei