CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

Pensia de invaliditate

Propunerea pentru incadrarea in grad de invaliditate se face de catre medicul specialist care asigura asistenta medicala. Medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, dupa examinarea bonavului si analizarea dosarului medical al acestuia, emite o decizie, intocmita in 4 exemplare (pentru cei care nu provin din munca, in 3 exemplare), care trebuie sa cuprinda:

 • diagnosticul clinic complet si ordinea afectiunilor, reflectand importanta lor in afectarea capacitatii de munca;
 • diagnosticul functional;
 • diagnosticul capacitatii de munca si incadrarea (sau neincadrarea) bolnavului intr-un grad de invaliditate;
 • cauza invaliditatii: boala obisnuita sau accident de munca(accident asimilat cu accidentul de munca), boala profesionala, dupa caz, accident care nu are legatura cu munca; pentru tuberculoza se va specifica in decizie „TBC” – in toate situatiile se va specifica documentul justificativ;
 • data ivirii invaliditatii (cu zi, luna, an);
 • termenul de revizuire si valabilitatea deciziei(6-12 luni) sau mentiunea „nerevizuibil prin afectiune” sau nerevizuibil conform legii”, dupa caz;
 • planul de recuperare esalonat pe actiuni si perioada de timp pana la data revizuirii medicale;
 • formele si conditiile de munca indicate pentru pensionarii cu gradul III de invalidiatate si cazurile respinse.

ATENTIE !  Nu mai pot solicita inscriere la pensie de invaliditate persoanele care au implinit varsta standard de pensionare La implinirea varstei standard de pensionare sau a varstei standard reduse potrivit legii, pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, beneficiarul unei pensii de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii(pensia de invaliditate sau pensia pentru limita de varsta). 

Drepturile de pensie de invaliditate se acorda: 

 • de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate
 • de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara, dar nu inainte de incetarea calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate, pentru persoanele asigurate prin contract de asigurare sociala;
 • de la data depunerii cererii, dar nu inainte de incetare calitatii de asigurat, in cazul persoanelor asigurate prin contract de asigurare sociala, ale caror cereri au fost depuse cu depasirea termenului de 30 de zile;
 • de la data depunerii cererii, in cazul persoanelor care la data solicitarii pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat.

Acte necesare:

 • cerere-tip pentru inscrierea la pensie de invaliditate;
 • decizia medicala de incadrare in grad de invaliditate, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale;
 • carnetul de munca (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate;
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de studii(original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractuil colectiv/individual de munca;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • procura speciala pentru mandatar;
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.;
 • adeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia.

Cerere Pensie de Invaliditate

 

Începând cu data de 01.07.2018 valoarea punctului

de pensie este de 1100 lei

 

 

Noutati

Comunicat de presă al Ministerului Muncii și Protecției Sociale referitor la proiectul noii legi a pensiilor

 

Notă și ordin de modificare a criteriilor de acordare a biletelor de tratament pe anul 2018

 

Precizări privind reținerea la plată a pensiilor de urmaș care fac obiectul art. 114, alin (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Legea 221 din 27.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Schimbarea calendarului de plată a drepturilor care se achită prin intermediul CJP Alba

 

Extras din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

 

Ordinul nr. 214/2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii

 

 Precizări privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 169 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Comunicat privind plata drepturilor de pensie în luna aprilie 2017

 

Extras din Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017

 

Extras din Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016

 

Precizări privind plata pensiilor în luna decembrie 2015

 

Precizări referitoare la Legea nr. 155/18.06.2015 pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Extras din Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

 

Precizări referitoare la legea privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii

 

Legea nr.123/2014 privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

 

Precizari privind noile cote ale contributiei de asigurari sociale

 

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice OUG 59/2011

 

Reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

 

Informatii privind lucratorii migranti

       Casa Județeană de Pensii Alba

    Str. Tudor Vladimirescu, Nr.61, Alba Iulia

Tel. (+40) 258.811.531; Fax (+40) 258.819.083

         email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program de lucru cu publicul

Luni - Vineri : 08.30 - 16.00

Program registratura generală

Luni - Vineri : 08.30 - 16.30

 

Copyright Casa de Pensii Alba © 2014. All Rights Reserved.

Consola de depanare Joomla!