CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

Pensie de urmas

CINE ARE DREPTUL LA PENSIE DE URMAS? 

Daca persoana decedata este pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii, au dreptul la pensie de urmas: 

 A. Copiii: 

 • pana la varsta de 16 ani;
 • daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
 • pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute mai sus.

B. Sotul supravietuitor:

 • la implinirea varstei-standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. Daca durata casatoriei a fost mai mica de 15 ani, dar cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit se diminueaza cu 0.5% pentru fiecare luna, respectiv 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus;
 • indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1an;
 • indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau a tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
 • care nu indeplineste conditiile prevazute de lege, pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
 • care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani, pana la data implinirii ultimului copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat
 • Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Acte necesare: 

 • cerere pentru inscrierea la pensie de urmas;
 • actele de stare civila ale solicitantilor;
 • decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);
 • adeverinta de studii(elev sau student);
 • cauza decesului (cu execeptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca urmasul nu a fost condamnat prin sentinta ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului;
 • pentru cazurile in care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar sunt necesare si: carnetul de munca(original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate;
 • livretul militar(original si copie);
 • diploma de studii(original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractuil colectiv/individual de munca;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.

AJUTORUL DE DECES , Ajutorul de deces se acorda, la cerere, in cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie aflat in intretinerea acestora. Dreptul asiguratilor la ajutorul de deces nu este conditionat de indeplinirea stagiului de cotizare. 

IN CAZUL DECESULUI UNEI PERSOANE ASIGURATE SAU AL UNUI PENSIONAR, ajutorul de deces se acorda unei singure persoane, care poate fi: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acesteia, oricarei persoane care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Valoarea ajutorului de decesnu poate fi mai mica decat valoarea salariului mediu brut prognozat si facut public de CNPAS. 

IN CAZUL DECESULUI UNUI MEMBRU DE FAMILIE AL ASIGIRATULUI SAU AL PENSIONARULUI, care nu are drept propriu de asigurari socilae si se afla in intretinerea acestuia, ajutorul de deces se acorda tittularului. 

SUNT CONSIDERATI MEMBRI DE FAMILIE 

 • sotul/sotia;
 • copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
 • parintii si bunicii oricaruia dintre soti. Valoarea ajutorului de deces pentru un membru de familie reprezinta jumatate din valoarea prevazuta pentru asigurati.

DE CE ACTE AVETI NEVOIE PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI DE DECES 

 • cerere-tip;
 • certificat de deces-in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
 • acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces;
 • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

CUI TREBUIE SA VA ADRESATI PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES? 

 • angajatorului, in cazul decesului asiguratului care a desfasurat activitati pe baza de contract individual de munca respectiv a unui membru de familie al acestuia;
 • institutiei care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casei teritoriale de pensii, in cazul decesului pensionarului sau asiguratului care si-a incheiat contract de asigurare, respectiv al unui membru de familie al acestora.

Cerere Pensie de Urmas

 

Începând cu data de 01.07.2018 valoarea punctului

de pensie este de 1100 lei

 

 

Noutati

Comunicat de presă al Ministerului Muncii și Protecției Sociale referitor la proiectul noii legi a pensiilor

 

Notă și ordin de modificare a criteriilor de acordare a biletelor de tratament pe anul 2018

 

Precizări privind reținerea la plată a pensiilor de urmaș care fac obiectul art. 114, alin (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Legea 221 din 27.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Schimbarea calendarului de plată a drepturilor care se achită prin intermediul CJP Alba

 

Extras din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

 

Ordinul nr. 214/2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii

 

 Precizări privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 169 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Comunicat privind plata drepturilor de pensie în luna aprilie 2017

 

Extras din Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017

 

Extras din Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016

 

Precizări privind plata pensiilor în luna decembrie 2015

 

Precizări referitoare la Legea nr. 155/18.06.2015 pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Extras din Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

 

Precizări referitoare la legea privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii

 

Legea nr.123/2014 privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

 

Precizari privind noile cote ale contributiei de asigurari sociale

 

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice OUG 59/2011

 

Reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

 

Informatii privind lucratorii migranti

       Casa Județeană de Pensii Alba

    Str. Tudor Vladimirescu, Nr.61, Alba Iulia

Tel. (+40) 258.811.531; Fax (+40) 258.819.083

         email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program de lucru cu publicul

Luni - Vineri : 08.30 - 16.00

Program registratura generală

Luni - Vineri : 08.30 - 16.30

 

Copyright Casa de Pensii Alba © 2014. All Rights Reserved.

Consola de depanare Joomla!