CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

 

REÎNNOIREA AVIZELOR DE ÎNCADRARE A LOCURILOR DE MUNCĂ ÎN CONDIŢII DEOSEBITE

 

Vă comunicăm că, la data de 1 ianuarie 2013, a intrat în vigoare H.G. nr.1274 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.882 din 22 decembrie 2012. 

Astfel începând cu 1 ianuarie 2013, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile la 31 decembrie 2012, pot fi reînnoite conform metodologiei stabilite în cuprinsul H.G. nr.246/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Perioda de valabilitate a avizelor reînnoite nu poate depăşi data de 31 decembrie 2013. 

Acest act normativ prevede totodată că avizele reînnoite îşi încetează aplicabilitatea la data îndeplinirii măsurilor stabilite prin planul de prevenire şi protecţie sau, după caz, la data de 31 decembrie 2013. 

Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2012 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale prevăzută de lege pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.

 

Începând cu data de 01.01.2017 valoarea punctului

de pensie este de 917,50 lei

Valoarea punctului de pensie se modifică începând

cu data de 01.07.2017 la 1000 lei