CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

 

Casa Județeană de Pensii Alba are în prezent aprobate un număr de 59 de posturi, din care sunt ocupate, la ora actuală, 57 de posturi :

 • 51 funcționari publici;
 • 6 persoane angajate cu contract individual de muncă;

Pentru a vă putea face o imagine asupra structurii personalului Casei Județene de Pensii Alba vă prezentăm mai jos o clasificare a funcționarilor care include atât funcționarii publici cât și personalul contractual.

 

În funcție de nivelul atribuțiilor titularului funcției publice :

 • funcționari publici de conducere : 6
 • funcționari publici de executie : 45
 • personal contractual de conducere : 1
 • personal contractual de execuție : 5

În funcție de nivelul studiilor necesare ocupării funcției publice :

 • funcționari publici cu studii superioare : 46
 • funcționari publici cu studii medii : 5
 • personal contractual cu studii superioare : 3
 • personal contractual cu studii postliceale : 3

In funcție de sex, personalul din cadrul C.J.P.Alba sunt în numar de :

 • femei : 43
 • barbati : 14

STRUCTURA ORGANIZATORICA

DIRECTOR EXECUTIV
Conduce intreaga activitate a Casei Judetene de Pensii Alba Are in coordonare directa urmatoarele compartimente si birouri:
 

Compartimentul Audit
Compartimentul Juridic și Executare Silita 

Compartiment Resurse Umane

Compartimentul Comunicare si Relatii Publice
Compartimentul Accidente de Munca si Boli Profesionale
Biroul Expertiza Medicala

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DIRECTIA ECONOMICA, EVIDENTA CONTRIBUABILI
Are in coordonare directa urmatoarele compartimente si servicii:
  Serviciul Financiar-Contabilitate
Compartiment Achizitii publice
Compartiment Gestiune bilete de tratament
Compartiment Evidenta contribuabili si informatica
Compartiment Arhiva
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DIRECTIA STABILIRI SI PLATI PRESTATII
Are in coordonare directa urmatoarele compartimente si servicii:
  Serviciul Stabiliri Prestatii
Serviciul Plati Prestatii

Compartimentul Pensii Internationale

Începând cu data de 01.01.2017 valoarea punctului

de pensie este de 917,50 lei

Valoarea punctului de pensie se modifică începând

cu data de 01.07.2017 la 1000 lei