CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

TARIFUL DE RISC PE SECTOARE DE ACTIVITATE ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

Activitatea din economia naţională

Cod
CAEN

CR

Tarif de risc
(%BC*)

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

0111

3,50

0,242

Cultivarea orezului

0112

4,00

0,260

Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

0113

3,50

0,242

Cultivarea trestiei de zahăr

0114

3,75

0,251

Cultivarea tutunului

0115

3,75

0,251

Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0116

3,75

0,251

Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0119

3,50

0,242

Cultivarea strugurilor

0121

2,50

0,205

Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale

0122

2,50

0,205

Cultivarea fructelor citrice

0123

2,50

0,205

Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase

0124

2,50

0,205

Cultiv.fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi

0125

2,75

0,214

Cultivarea fructelor oleaginoase

0126

3,50

0,242

Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0127

2,50

0,205

Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. şi a plantelor de uz farm.

0128

3,25

0,233

Cultivarea altor plante permanente

0129

4,50

0,279

Cultivarea plantelor pentru înmulţire

0130

2,50

0,205

Creşterea bovinelor de lapte

0141

4,50

0,279

Creşterea altor bovine

0142

4,50

0,279

Creşterea cailor şi a altor cabaline

0143

3,25

0,233

Creşterea cămilelor şi a camelidelor

0144

2,25

0,196

Creşterea ovinelor şi a caprinelor

0145

3,25

0,233

Creşterea porcinelor

0146

5,00

0,297

Creşterea păsărilor

0147

3,00

0,224

Creşterea altor animale

0149

3,00

0,224

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

0150

4,25

0,270

Activităţi auxiliare pentru productia vegetală

0161

5,75

0,325

Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

0162

2,50

0,205

Activităţi după recoltare

0163

4,25

0,270

Pregătirea seminţelor

0164

4,00

0,260

Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

0170

11,00

0,518

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

0210

4,25

0,270

Exploatare forestieră

0220

4,75

0,288

Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0230

3,50

0,242

Activităţi de servicii anexe silviculturii

0240

5,00

0,297

Pescuitul maritim

0311

1,75

0,178

Pescuitul în ape dulci

0312

1,75

0,178

Acvacultura maritimă

0321

1,25

0,159

Acvacultura în ape dulci

0322

2,00

0,187

Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg)

0510

14,25

0,638

Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg)

0520

10,00

0,481

Extracţia petrolului brut

0610

4,50

0,279

Extracţia gazelor naturale

0620

4,50

0,279

Extracţia minereurilor feroase

0710

11,50

0,536

Extracţia minereurilor de uraniu si toriu

0721

5,75

0,325

Extracţia altor minereuri metalifere neferoase

0729

12,75

0,582

Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei

0811

11,50

0,536

Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

0812

6,25

0,343

Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale

0891

8,25

0,417

Extracţia turbei

0892

3,75

0,251

Extracţia sării

0893

4,25

0,270

Alte activităţi extractive n.c.a.

0899

12,25

0,564

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

0910

8,75

0,435

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

0990

5,00

0,297

Prelucrarea şi conservarea cărnii

1011

5,00

0,297

Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

1012

2,25

0,196

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1013

5,25

0,306

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor

1020

1,75

0,178

Prelucrarea şi conservarea cartofilor

1031

3,75

0,251

Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1032

1,00

0,150

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

1039

2,50

0,205

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1041

3,25

0,233

Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

1042

2,50

0,205

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1051

5,00

0,297

Fabricarea îngheţatei

1052

1,00

0,150

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon

1061

5,75

0,325

Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

1062

3,00

0,224

Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1071

3,00

0,224

Fabric.biscuiţilor şi pişcoturilor;fabric.prăjiturilor şi a prod.conservate de patiserie

1072

4,00

0,260

Fabric.macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare

1073

6,75

0,362

Fabricarea zahărului

1081

5,75

0,325

Fabricarea produselor din cacao, aciocolatei şi a produselor zaharoase

1082

2,25

0,196

Prelucrarea ceaiului şi cafelei

1083

2,25

0,196

Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

1084

5,75

0,325

Fabricarea de mâncăruri preparate

1085

3,75

0,251

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1086

1,00

0,150

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1089

2,50

0,205

Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

3,00

0,224

Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1092

1,00

0,150

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1101

2,25

0,196

Fabricarea vinurilor din struguri

1102

2,75

0,214

Fabricarea cidrului şi a altor vinurio din fructe

1103

1,00

0,150

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

1104

4,25

0,270

Fabricarea berii

1105

6,25

0,343

Fabricarea malţului

1106

1,00

0,150

Prod.de băuturi răcorit.nealcoolice; prod.de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

1107

2,00

0,187

Fabricarea produselor din tutun

1200

3,50

0,242

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1310

8,00

0,408

Producţia de ţesături

1320

9,00

0,444

Finisarea materialelor textile

1330

1,50

0,168

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1391

2,75

0,214

Fabric.de artic.confecţ. din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1392

4,25

0,270

Fabricarea de covoare şi mochete

1393

11,50

0,536

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1394

1,00

0,150

Fabric.de textile neţesute şi artic.din acestea, cu excepţia confecţ. de îmbrăcăm.

1395

4,25

0,270

Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1396

4,00

0,260

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1399

4,25

0,270

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1411

1,00

0,150

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1412

2,25

0,196

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1413

2,25

0,196

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1414

1,75

0,178

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

1419

1,25

0,159

Fabricarea articolelor din blană

1420

1,50

0,168

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1431

1,50

0,168

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1439

3,25

0,233

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

1511

9,50

0,463

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1512

4,75

0,288

Fabricarea încălţămintei

1520

2,50

0,205

Tăierea şi rindeluirea lemnului

1610

7,00

0,371

Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

1621

9,00

0,444

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1622

4,25

0,270

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1623

4,25

0,270

Fabricarea ambalajelor din lemn

1624

5,75

0,325

Fabric.altor prod.din lemn;fabric.artic.din plută,paie şi din alte mat.veget.impletite

1629

6,00

0,334

Fabricarea celulozei

1711

11,50

0,536

Fabricarea hârtiei şi cartonului

1712

6,50

0,352

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

1721

7,25

0,380

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

1722

5,75

0,325

Fabricarea articolelor de papetărie

1723

4,25

0,270

Fabricarea tapetului

1724

1,00

0,150

Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

1729

6,25

0,343

Tipărirea ziarelor

1811

1,50

0,168

Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1812

6,50

0,352

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1813

1,50

0,168

Legătorie şi servicii conexe

1814

3,00

0,224

Reproducerea înregistrărilor

1820

1,00

0,150

Fabricarea produselor de cocserie

1910

5,50

0,316

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

1920

10,25

0,490

Fabricarea gazelor industriale

2011

5,50

0,316

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

2012

9,25

0,454

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2013

9,25

0,454

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2014

4,00

0,260

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2015

8,50

0,426

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2016

5,50

0,316

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2017

4,50

0,279

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

2020

9,25

0,454

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

2030

7,00

0,371

Fabricarea sapunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

2041

4,75

0,288

Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)

2042

4,50

0,279

Fabricarea explozivilor

2051

13,25

0,601

Fabricarea cleiurilor

2052

3,50

0,242

Fabricarea uleiurilor esenţiale

2053

5,50

0,316

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2059

4,00

0,260

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

2060

4,50

0,279

Fabricarea produselor farmaceutice de bază                        

2110

5,00

0,297

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120

8,50

0,426

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi  refacerea anvelopelor

2211

4,25

0,270

Fabricarea altor produse din cauciuc

2219

4,50

0,279

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2221

3,75

0,251

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic            

2222

4,00

0,260

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii    

2223

4,00

0,260

Fabricarea altor produse din material plastic                     

2229

4,75

0,288

Fabricarea sticlei plate                                          

2311

7,50

0,389

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate                            

2312

9,50

0,463

Fabricarea articolelor din sticlă                                 

2313

9,50

0,463

Fabricarea fibrelor din sticlă                                    

2314

8,25

0,417

Fabricarea de sticlărie tehnică                                   

2319

8,50

0,426

Fabricarea de produse refractare                                  

2320

5,25

0,306

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică                       

2331

9,00

0,444

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2332

7,25

0,380

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2341

5,50

0,316

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică                       

2342

10,00

0,481

Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică         

2343

10,50

0,500

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2344

3,50

0,242

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2349

8,50

0,426

Fabricarea cimentului                                             

2351

7,00

0,371

Fabricarea varului şi ipsosului                                   

2352

10,00

0,481

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2361

6,50

0,352

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2362

3,25

0,233

Fabricarea betonului

2363

4,25

0,270

Fabricarea mortarului

2364

3,25

0,233

Fabricarea produselor din azbociment

2365

10,50

0,500

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2369

5,25

0,306

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei                           

2370

3,75

0,251

Fabricarea produselor abrazive

2391

5,50

0,316

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

2399

7,75

0,398

Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

2410

9,50

0,463

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel  

2420

12,25

0,564

Tragere la rece a barelor

2431

8,75

0,435

Laminare la rece a benzilor înguste

2432

5,00

0,297

Producţia de profile obţinute la rece

2433

8,75

0,435

Trefilarea firelor la rece

2434

9,25

0,454

Producţia metalelor preţioase                                     

2441

10,00

0,481

Metalurgia aluminiului

2442

13,75

0,619

Producţia plumbului, zincului şi cositorului

2443

12,00

0,555

Metalurgia cuprului

2444

12,25

0,564

Producţia altor metale neferoase

2445

10,00

0,481

Prelucrarea combustibililor nucleari

2446

5,75

0,325

Turnarea fontei                                                   

2451

12,75

0,582

Turnarea oţelului

2452

14,50

0,647

Turnarea metalelor neferoase uşoare

2453

6,75

0,362

Turnarea altor metale neferoase

2454

12,00

0,555

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2511

7,50

0,389

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2512

5,75

0,325

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2521

3,75

0,251

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2529

6,25

0,343

Prod.generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)    

2530

8,00

0,408

Fabricarea armamentului şi muniţiei

2540

6,25

0,343

Fabric.produselor metalice obţinute prin deformare plastică;metalurgia pulberilor  

2550

7,00

0,371

Tratarea şi acoperirea metalelor

2561

4,75

0,288

Operaţiuni de mecanică generală

2562

8,50

0,426

Fabricarea produselor de tăiat

2571

4,50

0,279

Fabricarea articolelor de feronerie

2572

10,00

0,481

Fabricarea uneltelor

2573

5,75

0,325

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din  oţel

2591

8,50

0,426

Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 

2592

6,75

0,362

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2593

4,25

0,270

Fabric.de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe

2594

4,00

0,260

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2599

4,50

0,279

Fabricarea subansambluri lor electronice (module)

2611

2,50

0,205

Fabricarea altor componente electronice 

2612

1,75

0,178

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

2620

5,75

0,325

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii                          

2630

2,00

0,187

Fabricarea produselor electronice de larg consum 

2640

1,50

0,168

Fabric.de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

2651

2,25

0,196

Producţia de ceasuri

2652

1,00

0,150

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

2660

1,75

0,178

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

2670

1,75

0,178

Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

2680

1,00

0,150

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice      

2711

6,00

0,334

Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii  

2712

5,00

0,297

Fabricarea de acumulatori şi baterii

2720

3,25

0,233

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2731

4,25

0,270

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

2732

4,50

0,279

Fabric.dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

2733

6,00

0,334

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2740

2,75

0,214

Fabricarea de aparate electrocasnice

2751

5,50

0,316

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2752

3,00

0,224

Fabricarea altor echipamente electrice

2790

4,75

0,288

Fabric.de mot.şi turbine(cu excepţia celor pentru avioane, autoveh.şi motociclete)

2811

7,50

0,389

Fabricarea de motoare hidraulice

2812

5,50

0,316

Fabricarea de pompe şi compresoare

2813

5,50

0,316

Fabricarea de articole de robinetărie

2814

5,50

0,316

Fabric.lagărelor,angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elem.mecanice de transmisie

2815

6,25

0,343

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

2821

4,75

0,288

Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2822

4,75

0,288

Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)

2823

1,75

0,178

Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2824

3,50

0,242

Fabric.echip.de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2825

5,75

0,325

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

2829

3,50

0,242

Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

2830

9,75

0,472

Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2841

8,50

0,426

Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

2849

9,00

0,444

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2891

8,50

0,426

Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2892

10,25

0,490

Fabric.utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

2893

9,00

0,444

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

2894

4,50

0,279

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

2895

3,00

0,224

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

2896

5,00

0,297

Fabricarea altor masini şi utilaje specifice n.c.a.

2899

3,00

0,224

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2910

10,75

0,509

Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci

2920

5,50

0,316

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi
motoare de autovehicule

2931

2,75

0,214

Fabric.altor piese şi accesorii pentru autoveh. şi pentru motoare de autovehicule

2932

6,50

0,352

Construcţia de nave şi structuri plutitoare

3011

7,00

0,371

Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

3012

5,75

0,325

Fabricarea materialului rulant

3020

5,25

0,306

Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

3030

6,25

0,343

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

3040

6,25

0,343

Fabricarea de motociclete

3091

1,00

0,150

Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi

3092

3,75

0,251

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3099

3,00

0,224

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3101

3,75

0,251

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3102

4,25

0,270

Fabricarea de saltele şi somiere

3103

5,00

0,297

Fabricarea de mobilă n.c.a.

3109

5,75

0,325

Baterea monedelor

3211

1,75

0,178

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3212

1,50

0,168

Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3213

1,50

0,168

Fabricarea instrumentelor muzicale

3220

8,25

0,417

Fabricarea articolelor pentru sport

3230

2,75

0,214

Fabricarea jocurilor şi jucariilor

3240

1,75

0,178

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice

3250

2,50

0,205

Fabricarea maturilor şi periilor

3291

2,00

0,187

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3299

1,75

0,178

Repararea articolelor fabricate din metal

3311

6,00

0,334

Repararea maşinilor

3312

7,50

0,389

Repararea echipamentelor electronice şi optice

3313

2,50

0,205

Repararea echipamentelor electrice

3314

5,00

0,297

Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

3315

7,75

0,398

Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale

3316

5,50

0,316

Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3317

6,25

0,343

Repararea altor echipamente

3319

6,50

0,352

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3320

6,50

0,352

Producţia de energie electrica

3511

7,00

0,371

Transportul energiei electrice

3512

3,75

0,251

Distribuţia energiei electrice

3513

5,00

0,297

Comercializarea energiei electrice

3514

5,00

0,297

Producţia gazelor

3521

2,50

0,205

Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte

3522

4,00

0,260

Comercializerea combustibililor gazoşi, prin conducte

3523

4,00

0,260

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

3530

5,25

0,306

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

3600

4,50

0,279

Colectarea şi epurarea apelor uzate

3700

12,25

0,564

Colectarea deşeurilor nepericuloase

3811

4,00

0,260

Colectarea deşeurilor periculoase

3812

7,00

0,371

Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3821

6,50

0,352

Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3822

7,50

0,389

Demontarea (dezasamblarea)maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3831

6,00

0,334

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3832

5,50

0,316

Activităţi şi servicii de decontaminare

3900

3,25

0,233

Dezvoltare (promovare) imobiliară

4110

1,00

0,150

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4120

4,50

0,279

Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

4211

3,50

0,242

Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane

4212

4,50

0,279

Construcţia de poduri şi tuneluri

4213

5,00

0,297

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4221

5,25

0,306

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

4222

5,00

0,297

Construcţii hidrotehnice

4291

6,00

0,334

Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.

4299

4,50

0,279

Lucrări de demolare a construcţiilor

4311

9,50

0,463

Lucrări de pregătire a terenului

4312

9,50

0,463

Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

4313

3,75

0,251

Lucrări de instalaţii electrice

4321

4,00

0,260

Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4322

4,50

0,279

Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4329

4,75

0,288

Lucrări de ipsoserie

4331

3,00

0,224

Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4332

4,50

0,279

Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4333

1,75

0,178

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4334

3,00

0,224

Alte lucrări de finisare

4339

3,25

0,233

Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4391

4,00

0,260

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4399

4,75

0,288

Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

4511

1,75

0,178

Comerţ cu alte autovehicule

4519

1,75

0,178

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

4520

3,00

0,224

Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

4531

2,25

0,196

Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pt autovehicule

4532

2,25

0,196

Comerţ cu motociclete,piese şi acces.aferente,întreţ.şi repararea motocicletelor

4540

1,00

0,150

Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii,materii prime textile şi cu semifabricate

4611

1,50

0,168

Intermed.în comerţul cu combustib.,minereuri,metale şi prod.chimice pentru ind.

4612

2,00

0,187

Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii

4613

4,00

0,260

Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale nave şi avioane

4614

1,00

0,150

Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

4615

1,00

0,150

Intermed.în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi art. din piele

4616

1,00

0,150

Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

4617

2,00

0,187

Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea prod. cu caracter specific, n.c.a.

4618

1,75

0,178

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

4619

1,50

0,168

Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat

4621

2,50

0,205

Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor

4622

1,00

0,150

Comerţ cu ridicata al animalelor vii

4623

2,00

0,187

Comerţ cu ridicata la blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

4624

2,50

0,205

Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor

4631

1,25

0,159

Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

4632

1,25

0,159

Comerţ cu ridicata al prod.lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile

4633

5,50

0,316

Comerţ cu ridicata al băuturilor

4634

1,50

0,168

Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

4635

1,75

0,178

Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase

4636

1,00

0,150

Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

4637

1,00

0,150

Comerţ cu ridicata specializat al altor alim., inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

4638

1,25

0,159

Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

4639

2,25

0,196

Comerţ cu ridicata al produselor textile

4641

1,00

0,150

Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

4642

1,00

0,150

Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de
radio şi televizoarelor

4643

2,25

0,196

Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere

4644

1,00

0,150

Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie

4645

1,50

0,168

Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

4646

1,25

0,159

Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat

4647

2,25

0,196

Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor

4648

1,50

0,168

Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4649

1,25

0,159

Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui

4651

1,00

0,150

Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii

4652

2,00

0,187

Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor

4661

1,00

0,150

Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte

4662

1,00

0,150

Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii

4663

2,25

0,196

Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi
de tricotat

4664

1,00

0,150

Comerţ cu ridicata al mobilei de birou

4665

1,00

0,150

Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou

4666

1,00

0,150

Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente

4669

4,25

0,270

Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al prod. derivate

4671

1,25

0,159

Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice

4672

2,25

0,196

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare

4673

2,25

0,196

Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire

4674

1,75

0,178

Comerţ cu ridicata al produselor chimice

4675

1,75

0,178

Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

4676

2,50

0,205

Comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

4677

2,00

0,187

Comerţ cu ridicata nespecializat

4690

2,50

0,205

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

4711

1,50

0,168

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4719

1,25

0,159

Comerţ cu amănuntul al fructelor şi leg. proaspete, în magazine specializate

4721

1,50

0,168

Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate

4722

1,50

0,168

Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

4723

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

4724

2,00

0,187

Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4725

1,50

0,168

Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4726

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare , în magazine specializate

4729

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate

4730

1,75

0,178

Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui, în magazine specializate

4741

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al echip.pentru telecomunicaţii în magazine specializate

4742

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4743

2,50

0,205

Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4751

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4752

1,25

0,159

Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4753

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al artic. şi aparat.electrocasnice, în magazine specializate

4754

2,50

0,205

Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4759

1,75

0,178

Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

4761

1,75

0,178

Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

4762

1,75

0,178

Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, in magazine specializate

4763

2,50

0,205

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4764

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate

4765

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4771

1,25

0,159

Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

4772

3,25

0,233

Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4773

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate

4774

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al prod.cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializ.

4775

1,50

0,168

Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4776

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate

4777

1,00

0,150

Comerţ cu anănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4778

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4779

1,25

0,159

Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

4781

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

4782

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

4789

1,00

0,150

Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

4791

1,25

0,159

Comerţ cu amănuntul efect.în afara magazinelor,standurilor,chioşcurilor şi pieţelor

4799

1,25

0,159

Trasporturi interurbane de călători pe calea ferată

4910

7,00

0,371

Transporturi de marfă pe calea ferată

4920

7,00

0,371

Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

4931

5,75

0,325

Transporturi cu taxiuri

4932

2,50

0,205

Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4939

5,75

0,325

Transporturi rutiere de mărfuri

4941

4,25

0,270

Servicii de mutare

4942

4,25

0,270

Transporturi prin conducte

4950

4,25

0,270

Transporturi maritime şi costiere de pasageri

5010

5,75

0,325

Transporturi maritime şi costiere de marfă

5020

5,75

0,325

Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

5030

3,00

0,224

Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

5040

3,00

0,224

Transporturi aeriere de pasageri

5110

4,50

0,279

Transporturi aeriene de marfă

5121

4,50

0,279

Depozitări

5210

8,00

0,408

Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5221

5,00

0,297

Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă

5222

4,75

0,288

Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene

5223

3,50

0,242

Manipulări

5224

10,75

0,509

Alte activităţi anexe transporturilor

5229

1,50

0,168

Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal

5310

3,50

0,242

Alte activităţi poştale şi de curier

5320

2,25

0,196

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5510

1,75

0,178

Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5520

1,00

0,150

Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5530

1,00

0,150

Alte servicii de cazare

5590

1,00

0,150

Restaurante

5610

2,50

0,205

Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5621

1,50

0,168

Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

5629

1,75

0,178

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

5630

1,50

0,168

Activităţi de editare a cărţilor

5811

1,00

0,150

Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

5812

1,00

0,150

Activităţi de editare a ziarelor

5813

1,00

0,150

Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

5814

1,25

0,159

Alte activităţi de editare

5819

1,75

0,178

Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5821

2,00

0,187

Activităţi de editare a altor produse software

5829

2,00

0,187

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5911

2,50

0,205

Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5912

5,50

0,316

Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

5913

1,00

0,150

Proiecţia de filme cinematografice

5914

1,00

0,150

Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

5920

1,75

0,178

Activităţi de difuzare a programelor de radio

6010

2,00

0,187

Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

6020

2,00

0,187

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6110

3,25

0,233

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6120

3,25

0,233

Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

6130

3,25

0,233

Alte activităţi de telecomunicaţii

6190

3,25

0,233

Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6201

2,00

0,187

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

6202

1,50

0,168

Activităţi de management (gestiune ţi exploatare) a mijloacelor de calcul

6203

1,50

0,168

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

6209

1,75

0,178

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6311

1,25

0,159

Activităţi ale portalurilor web

6312

1,00

0,150

Activităţi ale agenţiilor de ştiri

6391

1,00

0,150

Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

6399

1,25

0,159

Activităţi ale băncii centrale (naţionale)

6411

3,75

0,251

Alte activităţi de intermedieri monetare

6419

1,25

0,159

Activităţi ale holdingurilor

6420

1,00

0,150

Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

6430

1,00

0,150

Leasing financiar

6491

1,75

0,178

Alte activităţi de creditare

6492

1,00

0,150

Alte intermedieri financiare n.c.a.

6499

1,00

0,150

Activităţi de asigurări de viaţă

6511

1,75

0,178

Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)

6512

1,75

0,178

Activităţi de reasigurare

6520

1,75

0,178

Activit.ale fond.de pensii (cu excepţia celor din sist. public de asigurări sociale)

6530

1,00

0,150

Administrarea pieţelor financiare

6611

1,00

0,150

Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare

6612

1,00

0,150

Activit.auxiliare intermed.financiare, exclusiv activităţi de asig.şi fonduri de pensii

6619

1,00

0,150

Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor

6621

1,00

0,150

Activităţi ale agenţilor si broker-ilor de asigurări

6622

1,00

0,150

Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii

6629

1,00

0,150

Activităţi de administrare a fondurilor

6630

1,00

0,150

Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6810

1,75

0,178

Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6820

2,50

0,205

Agenţii imobiliare

6831

1,00

0,150

Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

6832

1,25

0,159

Activităţi juridice

6910

1,00

0,150

Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal

6920

1,00

0,150

Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7010

1,00

0,150

Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării

7021

3,00

0,224

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

7022

2,75

0,214

Activităţi de arhitectură

7111

2,25

0,196

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7112

2,25

0,196

Activităţi de testări şi analize tehnice

7120

3,25

0,233

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7211

4,25

0,270

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

7219

4,25

0,270

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

7220

1,00

0,150

Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7311

1,25

0,159

Servicii de reprezentare media

7312

1,25

0,159

Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

7320

3,75

0,251

Activităţi de design specializat

7410

1,25

0,159

Activităţi fotografice

7420

1,25

0,159

Activităţi de traducere scrisă şi orala (interpreţi)

7430

1,75

0,178

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a.

7490

2,50

0,205

Activităţi veterinare

7500

6,00

0,334

Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare

7711

1,00

0,150

Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele

7712

1,00

0,150

Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

7721

1,00

0,150

Închirierea de casete video şi discuri

7722

1,00

0,150

Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

7729

1,00

0,150

Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole

7731

1,00

0,150

Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii

7732

1,00

0,150

Activit.de închiriere şi leasing cu maş. şi echipam.de birou (inclusiv calculatoare)

7733

1,00

0,150

Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă

7734

1,00

0,150

Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian

7735

1,00

0,150

Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echip. şi bunuri tangibile n.c.a.

7739

1,00

0,150

Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7740

1,25

0,159

Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă

7810

1,50

0,168

Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului

7820

1,50

0,168

Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

7830

1,50

0,168

Activităţi ale agenţiilor turistice

7911

2,25

0,196

Activităţi ale tur-operatorilor

7912

2,25

0,196

Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică

7990

2,25

0,196

Activităţi de protecţie şi gardă

8010

2,25

0,196

Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

8020

3,75

0,251

Activităţi de investigaţii

8030

2,25

0,196

Activităţi de servicii suport combinate

8110

2,75

0,214

Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

8121

1,25

0,159

Activităţi specializate de curăţenie

8122

1,25

0,159

Alte activităţi de curăţenie

8129

2,50

0,205

Activităţi de întreţinere peisagistică

8130

4,00

0,260

Activităţi combinate de secretariat

8211

1,75

0,178

Activit.de fotocop., de pregătire a docum.şi alte activit.specializate de secretariat

8219

2,75

0,214

Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8220

1,00

0,150

Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

8230

1,25

0,159

Activit.ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8291

1,25

0,159

Activităţi de ambalare

8292